ÁSZF - arany ékszer, arany webáruház, használt ékszer, ékszer akció

ÁSZF

 

Webshopunk 4 üzletünk kínálatát tartalmazza!

Általános szerzõdési feltételek
 
Távollévõk között kötendõ adásvételi szerzõdés
 
A megrendelés elküldésével és annak a Aczél Kft /Aczél 2 Kft / Aczél 3 Kft / Aczél 4 Kft. által történõ visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján távollévõk közötti adásvételi szerzõdés jön létre az alábbi adatokkal és módon:
 
Átutalással történõ fizetés esetén, a termék helyének megfelelõ - alábbiakban található - számlaszámra várjuk a megrendelés végösszegét! 

1. Ékszerbolt - ( A1-es termékkód ) Cégadatok:
Név: Aczél  Kft.
Cím: 1087 Budapest Baross tér 9.
Adószám: 10791624-2-43 
Bankszámlaszám:11716008-20161547 
Email cím : aczel001kft@t-online.hu
 
2.Ékszerbolt - ( A2-es termékkód ) 
Cégadatok:
Név: Aczél 2 Kft.
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.
Adószám: 12303166-2-41
Bankszámlaszám:14100127-36372149-01000002 (Sberbank)
IBAN: HU82
SWIFT KÓD: MAVOHUHB
Email cím: aczel2kft@gmail.com
 
3. Ékszerbolt - ( A3-as termékkód )
Cégadatok:
Név: Aczél 3 Kft.
Cím: 1087 Budapest, József körút 71.-73.
Adószám: 11982489-2-42
Bankszámlaszám:11716008-20167134
Email cím: aczel3kft@gmail.com
 
4. Ékszerbolt - ( A4-es termékkód )
Cégadatok:
Név: Aczél 4 Kft.
Cím: 1024 Budapest, Retek u. 5.
Adószám: 13232742-2-41
Bankszámlaszám:14100127-68408449-01000000 (Sberbank)
IBAN: HU29
SWIFT KÓD: MAVOHUHB
Email cím : aczel4kft@gmail.com
 
 
 
Termékeinket az alábbiak szerint vásárolhatja meg: 
 
Kiválasztja a termékeinket a honlapunk termékkatalógusából. A termékek mellett mindig az aktuális általános forgalmi adóval növelt árat láthatja, mely nem tartalmazza a házhoz szállítás díját. 
 
A termék képe alatti gombok választásával Ön az árut kosárba helyezheti, azaz megrendelheti vagy ürítheti a kosarat, így elállhat az áru megvásárlása iránti szándékától. 
 
Ezt követõen Önnek meg kell adnia a Vevõ adatait, nevét, címét, a szállítási hely címét, a számlázási címet és ki kell választania a fizetési módokat. 
 
A fizetés futárpostai kiszállítás esetén elõzetes bankszámlára történõ átutalással vagy a futárnak a kiszállításkor készpénzben történhet. Amennyiben a megrendelt termékeinket valamelyik üzletünkben veszi át, ott a vételárat készpénzben forintban vagy bankkártyával egyenlítheti ki. 
 
Az adatok bevitelét követõen Önnek ellenõriznie kell azok helyességét.
 
Ezt követõen Önnek meg kell ismernie és el kell fogadnia az általános szerzõdési feltételeinket. 
 
Majd a rendszerünk a vásárlás adatait  ismerteti Önnek és kifejezetten meg kell erõsítenie, hogy a kiválasztott termékeinket meg kívánja vásárolni. Ezzel a megrendelést számítógépes rendszerünkbe elküldi, ahol az írásban, magyar nyelven, a megrendelés egyedi kódszámával rögzítésre kerül és a megrendelés kódszámával bármikor visszahívható.
 
A vásárlás adatai a következõket tartalmazza:
a) Az kiválasztott termékhez tartozó üzlet + cím
b) a megrendelt ékszerek(áru) lényeges jellemzõi; típus, kódszám,anyag minõség
c) a terméknek ára és a szállítási költség;
d) a fizetés, a szállítás feltételeirõl;
e) Ön a termék átvételétõl számított 14 napon belül a vásárlástól elállhat.
 
 
A megrendelés rögzítésérõl és befogadásáról Önt rendszerünk automatikusan, a lehetõ legrövidebb idõn belül értesíti.
 
A termék megrendelését követõen 5 munkanapon belül a futárszolgálat kiszállítja Önnek, vagy ha üzletünkben történõ személyes átvételt választotta, nyitvatartási idõben átveheti azt. 
 
Amennyiben a megrendelt termék üzletünkben történõ átvételét választotta, de nem veszi át a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül, cégünk eláll ajánlatától. 
 
Szállítási feltételek, határidõk, fizetési módok:
Az Eladó köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevõ által a megrendelõlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre, a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail, telefon vagy telefax útján felvenni a kapcsolatot a Vevõvel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A Vevõ utánvétes rendelés esetén köteles az általa feladott megrendelõlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek vételárát, a csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítõ részére kifizetni.Utánvétes rendelés esetén az ékszer átvétel (utánvétes összeg kifizetése) után csomagolható ki!

A Vevõ adatainak megadásakor olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon (hétköznap) NAPKÖZBEN, Magyarország területén 9.00-17.00 között fogadni tudják az utánvétes küldeményt! Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol nap közben akár cégünk, akár a futárszolgálat munkatársai elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülõ nehézségek kezelése érdekében.

- Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.
- Amennyiben valamilyen okból a Vevõ illetve a megrendelésen feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás idõpontjában, a futárszolgálat a Vevõ által megadott telefonszámon egyeztet vele a küldemény ismételt kiszállításával kapcsolatban.
- FONTOS! A futárszolgálat csak még egy alkalommal kísérli meg újra a kiszállítást, ezután visszaszállítja a csomagot a feladónak.
 
Sikertelen kézbesítés:
A Vevõ hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a Vevõt terhelik.

Helyszíni átvétel:
Megrendelésének személyes átvételére munkanapokon 9-17 óráig lehetõséget biztosítunk az adott üzletünkben.


Adatvédelem:
Az Aczél Kft / Aczél 2 Kft / Aczél 3 Kft / Aczél 4 Kft. a Vevõk adatait a szerzõdések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében tárolja, azokat harmadik személyeknek nem adja ki. 
A termék megrendelésével egyben Ön kifejezetten hozzájárul a szerzõdés teljesítéséhez szükséges személyes adatainak az Aczél Kft / Aczél 2 Kft / Aczél 3 Kft / Aczél 4 Kft . általi történõ rögzítéséhez és tárolásához. 

Amennyiben hozzájárul, hogy termékeink, akcióink bemutatására Önnek hírlevelet írjunk, kérjük a □ –ra kattintva jelezze vissza. Ha a késõbbiekben hírleveleinkre nem tart igényt, bármikor jelezheti, a hírlevél végén található lemondás □-ra kattintva.

Amennyiben nem kéri rendszeres hírleveinket, annak bejelentését követõen adatait a direkt marketing lista rendszerébõl töröljük.
Tájékoztatjuk, hogy a direkt marketing során rendelkezésünkre álló adataihoz fûzõdõ jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bíróságnál kereshet jogorvoslatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény 22. § rendelkezései szerint. 

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. 
Rendelés lemondása
Abban az esetben, ha szeretné lemondani megrendelését, kérjük, szándékát az adott üzlethez tartozó email címen írásban jelezze. Elállási jogát a Megrendelõ a távollévõk közötti szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. §-a alapján gyakorolhatja, mely szerint a fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
 
Panaszkezelés
Amennyiben bármilyen panasza merül fel, forduljon bizalommal üzletünkhöz, melynek kínálatából az ékszert kiválasztotta.
Továbbiakban a Budapesti  Békéltetõ Testülethez (1016 Budapest, Krisztina körút 99.) fordulhat.
 
Jótállás és szavatosság 
 
A termékek cseréje:
Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, (helyszíni jegyzõkönyvet kell felvetetni a futárszolgálat munkatársával) akkor a rendelést fogadó üzlet díjmentesen kicseréli azt.

Az elállás joga, garancia
Az Eladót a megrendelt termékekre a polgári törvénykönyv 6:159. §-a szerinti kellékszavatossági kötelezettség terheli.
Kérjük, hogy a leszállított termékkel kapcsolatos esetleges kifogását a megrendelt csomag átvételét követõen haladéktalanul jelentse be!
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) annak az üzletnek a címére, melynek kínálatából az ékszert kiválasztotta.

1. Ékszerbolt - ( A1-es termékkód )
Cégadatok:
Név: Aczél  Kft.
Cím: 1087 Budapest Baross tér 9.
Adószám: 10791624-2-43 
Bankszámlaszám:11716008-20161547 
Email cím : aczel001kft@t-online.hu
 
2.Ékszerbolt - ( A2-es termékkód ) 
Cégadatok:
Név: Aczél 2 Kft.
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.
Adószám: 12303166-2-41
Bankszámlaszám:14100127-36372149-01000002
Email cím: aczel2kft@gmail.com
 
3. Ékszerbolt - ( A3-as termékkód )
Cégadatok:
Név: Aczél 3 Kft.
Cím: 1087 Budapest, József körút 71.-73.
Adószám: 11982489-2-42
Bankszámlaszám:11716008-20167134
Email cím: aczel3kft@gmail.com
 
4. Ékszerbolt - ( A4-es termékkód )
Cégadatok:
Név: Aczél 4 Kft.
Cím: 1024 Budapest, Retek u. 5.
Adószám: 13232742-2-41
Bankszámlaszám:14100127-68408449-01000000
Email cím : aczel4kft@gmail.com


A hibás terméket a gyártóval megvizsgáltatjuk, amennyiben gyártási hiba áll fenn, az a gyártóval megjavíttatjuk. Amennyiben gyártási hiba áll fenn, de a termék nem javíttatható, ingyenesen kicseréljük azt a rendelést fogadó üzletünkben. 
Cégünk minden termékére teljes körû csere- vagy visszavásárlási lehetõséget biztosít 14 naptári napon belül! A jótállási igény a csomagban kapott számlával érvényesíthetõ, ezért kérjük, azt minden esetben õrizze meg! 
Hibás teljesítés esetén a Vevõ a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése alapján kérheti a hibás termék kijavítását, cseréjét; ha ez nem lehetséges, megfelelõ árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerzõdéstõl, és kérheti a termék árának visszatérítését.
Csere esetén az új terméket ismételten meg kell rendelni!


Köszönjük hogy végigolvasta!


 • 50 000 Ft felett Ingyenes Szállítás

  A webáruházban 50 000 Ft felett minden rendelés kiszállítása INGYENES!
 • Szállítás Banki előre utalással

  50 000 Ft alatt, GLS CsomagPont-on: 890 Ft
  50 000 Ft alatt, kézbesítési címen: 1190 Ft
 • Szállítás Utánvéttel

  50 000 Ft alatt, GLS CsomagPont-on: 990 Ft
  50 000 Ft alatt, kézbesítési címen: 1400 Ft

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy minden újdonságról, akcióról azonnal értesüljön.