ÁSZF - arany ékszer, arany webáruház, használt ékszer, ékszer akció, gyûrû, lánc, medál, fülbevaló, óra, bokalánc, piercing, gyermek, bébi, keresztelõ, ballagás, születésnap, évforduló, esküvõ

ÁSZFWebshopunk 3 üzletünk kínálatát tartalmazza!


 

Általános szerzõdési feltételek

 

Távollévõk között kötendõ adásvételi szerzõdés
 

A megrendelés elküldésével és annak az Aczél Kft /Aczél 2 Kft / Aczél 3 Kft által történõ visszaigazolásával a 45/2014 .(II.5.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján távollévõk közötti adásvételi szerzõdés jön létre az alábbi adatokkal és módon:

 
Átutalással történõ fizetés esetén, a termék helyének megfelelõ - alábbiakban található - számlaszámra várjuk a megrendelés végösszegét! 

 

1. Ékszerbolt - ( A1-es termékkód ) Cégadatok:

Név: Aczél  Kft.

Cím: 1087 Budapest Baross tér 9.

Adószám: 10791624-2-43 

Bankszámlaszám:11716008-20161547 

Email cím : aczel001kft@t-online.hu

 

2.Ékszerbolt - ( A2-es termékkód ) 

Cégadatok:

Név: Aczél 2 Kft.

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.

Adószám: 12303166-2-41

Bankszámlaszám: 11702043-21461929 (OTP)

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):HU04117020432146192900000000

Email cím: aczel2kft@gmail.com

 

3. Ékszerbolt - ( A3-as termékkód )

Cégadatok:

Név: Aczél 3 Kft.

Cím: 1087 Budapest, József körút 71.-73.

Adószám: 11982489-2-42

Bankszámlaszám:11716008-20167134
SWIFT vagy BIC : OTPV HUHB
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU12117160082016713400000000

Email cím: aczel3kft@gmail.com

 

Termékeinket az alábbiak szerint vásárolhatja meg: 
 

Kiválasztja a termékeinket a honlapunk termékkatalógusából. A termékek mellett mindig az aktuális általános forgalmi adóval növelt árat láthatja, mely nem tartalmazza a házhoz szállítás díját. 

 

A termék képe alatti gombok választásával Ön az árut kosárba helyezheti, azaz megrendelheti vagy ürítheti a kosarat, így elállhat az áru megvásárlása iránti szándékától. 

 

Ezt követõen Önnek meg kell adnia a Vevõ adatait, nevét, címét, a szállítási hely címét, a számlázási címet és ki kell választania a fizetési módokat. 

 

A fizetés futárpostai kiszállítás esetén elõzetes bankszámlára történõ átutalással vagy a futárnak a kiszállításkor készpénzben történhet. Amennyiben a megrendelt termékeinket valamelyik üzletünkben veszi át, ott a vételárat készpénzben forintban vagy bankkártyával egyenlítheti ki. 

 

Az adatok bevitelét követõen Önnek ellenõriznie kell azok helyességét.

 

Ezt követõen Önnek meg kell ismernie és el kell fogadnia az általános szerzõdési feltételeinket. 

 

Majd a rendszerünk a vásárlás adatait  ismerteti Önnek és kifejezetten meg kell erõsítenie, hogy a kiválasztott termékeinket meg kívánja vásárolni. Ezzel a megrendelést számítógépes rendszerünkbe elküldi, ahol az írásban, magyar nyelven, a megrendelés egyedi kódszámával rögzítésre kerül és a megrendelés kódszámával bármikor visszahívható.

 

A vásárlás adatai a következõket tartalmazza:

a) Az kiválasztott termékhez tartozó üzlet + cím

b) a megrendelt ékszerek(áru) lényeges jellemzõi; típus, kódszám,anyag minõség

c) a terméknek ára és a szállítási költség;

d) a fizetés, a szállítás feltételeirõl;
e) Ön a termék átvételétõl számított 14 napon belül a vásárlástól elállhat.

 

A megrendelés rögzítésérõl és befogadásáról Önt rendszerünk automatikusan, a lehetõ legrövidebb idõn belül értesíti.

 

A termék megrendelését követõen 5 munkanapon belül a futárszolgálat kiszállítja Önnek, vagy ha üzletünkben történõ személyes átvételt választotta, nyitvatartási idõben átveheti azt. 

 

Amennyiben a megrendelt termék üzletünkben történõ átvételét választotta, de nem veszi át a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül, cégünk eláll ajánlatától. 

 

 

Szállítási feltételek, határidõk, fizetési módok:

Az Eladó köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevõ által a megrendelõlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre, a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail, telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vevõvel a továbbiak egyeztetése érdekében.

 

A Vevõ utánvétes rendelés esetén köteles az általa feladott megrendelõlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek vételárát, a csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítõ részére kifizetni. Utánvétes rendelés esetén az ékszer átvétel (utánvétes összeg kifizetése) után csomagolható ki!

 

A Vevõ adatainak megadásakor olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon (hétköznap) NAPKÖZBEN, Magyarország területén 9.00-17.00 között fogadni tudják az utánvétes küldeményt! Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol nap közben akár cégünk, akár a futárszolgálat munkatársai elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülõ nehézségek kezelése érdekében.

 

- Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.

- Amennyiben valamilyen okból a Vevõ illetve a megrendelésen feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás idõpontjában, a futárszolgálat a Vevõ által megadott telefonszámon egyeztet vele a küldemény ismételt kiszállításával kapcsolatban.

- FONTOS! A futárszolgálat csak még egy alkalommal kísérli meg újra a kiszállítást, ezután visszaszállítja a csomagot a feladónak.

 

Sikertelen kézbesítés:

A Vevõ hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a Vevõt terhelik.

 

Helyszíni átvétel:

Megrendelésének személyes átvételére munkanapokon 9-17 óráig lehetõséget biztosítunk az adott üzletünkben.

 

Adatvédelem:

Az Aczél Kft / Aczél 2 Kft / Aczél 3 Kft a Vevõk adatait a szerzõdések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében tárolja, azokat harmadik személyeknek nem adja ki. 

A termék megrendelésével egyben Ön kifejezetten hozzájárul a szerzõdés teljesítéséhez szükséges személyes adatainak az Aczél Kft / Aczél 2 Kft / Aczél 3 Kft általi történõ rögzítéséhez és tárolásához. 

 

Amennyiben hozzájárul, hogy termékeink, akcióink bemutatására Önnek hírlevelet írjunk, kérjük a □–ra kattintva jelezze vissza. Ha a késõbbiekben hírleveleinkre nem tart igényt, bármikor jelezheti, a hírlevél végén található lemondás □-ra kattintva.

 

Amennyiben nem kéri rendszeres hírleveinket, annak bejelentését követõen adatait a direkt marketing lista rendszerébõl töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a direkt marketing során rendelkezésünkre álló adataihoz fûzõdõ jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bíróságnál kereshet jogorvoslatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény 22. § rendelkezései szerint. 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 45/2014 (II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. 

Rendelés lemondása

Abban az esetben, ha szeretné lemondani megrendelését, kérjük, szándékát az adott üzlethez tartozó email címen írásban jelezze. Elállási jogát a Megrendelõ a távollévõk közötti szerzõdésekrõl szóló 45/2014.(II.5.) Korm. rendelet 20-22. §-a alapján gyakorolhatja, mely szerint a fogyasztó a szerzõdéstõl 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

 
Panaszkezelés
Amennyiben bármilyen panasza merül fel, forduljon bizalommal üzletünkhöz, melynek kínálatából az ékszert kiválasztotta.

Továbbiakban a Budapesti  Békéltetõ Testülethez (1016 Budapest, Krisztina körút 99.) fordulhat.

 

Jótállás és szavatosság 

 

A termékek cseréje:

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, (helyszíni jegyzõkönyvet kell felvetetni a futárszolgálat munkatársával) akkor a rendelést fogadó üzlet díjmentesen kicseréli azt.

 

Az elállás joga, garancia

Az Eladót a megrendelt termékekre a polgári törvénykönyv 6:159. §-a szerinti kellékszavatossági kötelezettség terheli.

Kérjük, hogy a leszállított termékkel kapcsolatos esetleges kifogását a megrendelt csomag átvételét követõen haladéktalanul jelentse be!

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) annak az üzletnek a címére, melynek kínálatából az ékszert kiválasztotta.

1. Ékszerbolt - ( A1-es termékkód )

Cégadatok:

Név: Aczél  Kft.

Cím: 1087 Budapest Baross tér 9.

Adószám: 10791624-2-43 

Bankszámlaszám:11716008-20161547 

Email cím : aczel001kft@t-online.hu

 
2.Ékszerbolt - ( A2-es termékkód

Cégadatok:

Név: Aczél 2 Kft.

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.

Adószám: 12303166-2-41

Bankszámlaszám:11702043-21461929 (OTP)

Email cím: aczel2kft@gmail.com

 
3. Ékszerbolt - ( A3-as termékkód )

Cégadatok:

Név: Aczél 3 Kft.

Cím: 1087 Budapest, József körút 71.-73.

Adószám: 11982489-2-42

Bankszámlaszám:11716008-20167134

Email cím: aczel3kft@gmail.com

 
 

A hibás terméket a gyártóval megvizsgáltatjuk, amennyiben gyártási hiba áll fenn, az a gyártóval megjavíttatjuk. Amennyiben gyártási hiba áll fenn, de a termék nem javíttatható, ingyenesen kicseréljük azt a rendelést fogadó üzletünkben. 

Cégünk minden termékére teljes körû csere- vagy visszavásárlási lehetõséget biztosít 14 naptári napon belül! A jótállási igény a csomagban kapott számlával érvényesíthetõ, ezért kérjük, azt minden esetben õrizze meg! 

Hibás teljesítés esetén a Vevõ a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése alapján kérheti a hibás termék kijavítását, cseréjét; ha ez nem lehetséges, megfelelõ árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerzõdéstõl, és kérheti a termék árának visszatérítését.

Csere esetén az új terméket ismételten meg kell rendelni!


 
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Aczél Kft., Aczél 2 Kft., Aczél 3. Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a  Aczél Kft., Aczél 2 Kft., Aczél 3. Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.
 
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Aczél Kft., Aczél 2 Kft., Aczél 3. Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Az elállási határidõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.
 
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
amennyiben az Aczél Kft.-tõl vásárolt:  Aczél Kft székhely: 1087 Budapest Baross tér 9., e-mail cím : aczel001kft@t-online.hu
amennyiben az Aczél 2. Kft.-tõl vásárolt: Aczél 2 Kft székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., e-mail cím: aczel2kft@gmail.com
amennyiben az Aczél 3. Kft.-tõl vásárolt:Aczél 3 Kft székhely: 1085 Budapest, József krt. 71., e-mail cím: aczel3kft@gmail.com
 
Ebbõl a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidõben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.",

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerzõdéstõl való elállási esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:1………………..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerzõdés tekintetében:2

 

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja:3

A fogyasztó(k) neve: ………………..

A fogyasztó(k) címe: ………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………..

Kelt………………..

 

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerzõdés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelõ jelölendõ


Üdvözlettel:

Aczél Katalin ügyvezetõ

Aczél Kft.
Aczél 2 Kft.
Aczél 3 Kft.

 • 50 000 Ft felett Ingyenes Szállítás

  A webáruházban 50 000 Ft felett minden rendelés kiszállítása INGYENES!
 • Szállítás Banki előre utalással

  50 000 Ft alatt, GLS CsomagPont-on: 990 Ft
  50 000 Ft alatt, kézbesítési címen: 990 Ft /1400 Ft
 • Szállítás Utánvéttel

  50 000 Ft alatt, GLS CsomagPont-on: 1400 Ft
  50 000 Ft alatt, kézbesítési címen: 1800 Ft

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy minden újdonságról, akcióról azonnal értesüljön.